יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
    הקבוצה שלנו בפייסבוק !  
דף הבית אירועים חוגים ספר טלפונים תמונות הרשמה צור קשר
האם את/ה מרוצה מתפקוד המתנ"ס?
תושבים יקרים, על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:

נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות המתנ"ס תושבים יקרים, על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים: שנת הפעילות במתנ"ס מתקיימת בין החודשים ינואר עד דצמבר, למעט ערבי חג, ימי חג (דרוזים). מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. ההרשמה לחוגים הינה הרשמה פר חוג ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו. התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי,משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית. פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימלי של משתתפים. במקרה של ביטול חוג על ידי המתנ"ס ( חוג פעיל ) יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים. אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלא. בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר. לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך,לא יחויב בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא. משפחה החייבת כספים למתנ"ס לא תורשה להירשם לפעילות המתנ"ס עד הסדרת החוב. הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת. אופן התשלום: תשלום בגין החוגים ייעשה באמצעות שיקים או מזומן (שלושה חודשים מראש). אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן. שעות פעילות המזכירות: ימים א'-ה': בוקר 09:00 –12:00 אחה"צ 16:00 – 19:00 טלפקס: 04-9962850